Registration
* To pole jest wymagane Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon
* To pole jest wymagane This Field IS NOT visible on profile Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* To pole jest wymagane This Field IS visible on profile Information for: First Name : Please enter your real first name.
* To pole jest wymagane This Field IS visible on profile Information for: Last Name : Please enter your real last name.
* To pole jest wymagane This Field IS visible on profile
* To pole jest wymagane This Field IS visible on profile
* To pole jest wymagane This Field IS visible on profile
* To pole jest wymagane This Field IS NOT visible on profile
* To pole jest wymagane This Field IS NOT visible on profile Information for: Password : Please enter a valid password. No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* To pole jest wymagane This Field IS NOT visible on profile Information for: Verify Password : Please enter a valid password. No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
 
* To pole jest wymagane Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon

Newsletter

REGULAMIN

1. Wstęp

Portal MBACLUB

Przyjmuję, że jedynym celem gromadzenia danych na portalu jest utrzymywanie bieżących kontaktów. W związku z tym nie widzę potrzeby rejestracji w GIODO.
Podstawą zwolnienia z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji może być powszechna dostępność zawartych w nim danych (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy) lub ich przetwarzanie w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (art. 43 ust. 1 pkt 11).
Przetwarzanie danych w celu utrzymywania kontaktu z osobą reprezentującą określony podmiot oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu służy usprawnieniu działalności administratora danych. Zatem dane zawarte w tego typu zbiorze traktować można jako przetwarzane w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

Newsletter MBACLUB

Ponieważ żądamy podania adresu e-mail oraz imienia, przyjmuję, że nie są to Dane Osobowe, chociaż w pewnych przypadkach (zależnych od konstrukcji nazwy użytkownika), mogą:

Adres poczty elektronicznej – bez dodatkowych informacji, umożliwiających ustalenie tożsamości osoby – zasadniczo nie stanowi danych osobowych. Występujący samodzielnie adres poczty elektronicznej można w wyjątkowych przypadkach uznać za dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy elementy jego treści pozwalają, bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań – na ustalenie na ich podstawie tożsamości danej osoby. Dzieje się tak w sytuacji, gdy elementami treści adresu są np. imię i nazwisko jego właściciela.

W naszym wypadku prosimy również o podanie imienia, co dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo, że zgromadzone dane są danymi osobowymi.
Ponadto, osoby rejestrujące się na portalu MBACLUB również są automatycznie dodawane do listy odbiorców newslettera.
W związku z tym, proponuję te dane traktować identycznie z danymi na portalu, co oznacza dodanie klauzuli w pod-okienku subskrypcji.

2. Formularz rejestracyjny MBACLUB.

Oświadczenie
W związku z rejestracją członkowską w Stowarzyszeniu Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej MBACLUB), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów informacyjnych i kontaktowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm. – art. 43 ust. 1 p. 9). Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych osobowych jest:
  Stowarzyszenie Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (XII piętro),
  61-895 Poznań
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 • Rejestracja na portalu MBACLUB (www.mbaclub.pl) jest równoznaczna z akceptacją powyższych ustaleń.

3. Newslettera MBACLUB.

Oświadczenie
W związku z subskrypcją newslettera Stowarzyszenia Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej MBACLUB), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów informacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm. – art. 43 ust. 1 p. 9).
Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych osobowych jest:
  Stowarzyszenie Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (XII piętro),
  61-895 Poznań
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 • Wybranie przycisku „Subskrybuj” jest równoznaczna z akceptacją powyższych ustaleń.

4. Informacja w zakładce KONTAKT.

Zarząd Stowarzyszeniu Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej MBACLUB) informuje, że dane osobowe zawarte w bazie danych obsługiwanej za pośrednictwem Portalu www.mbaclub.pl są gromadzone i przetwarzanie wyłącznie do celów informacyjnych i kontaktowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm. – art. 43 ust. 1 p. 9).

Równocześnie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest:
  Stowarzyszenie Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (XII piętro),
  61-895 Poznań
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 • Rejestracja na portalu MBACLUB (www.mbaclub.pl) oraz Subskrypcja Newslettera są równoznaczne z akceptacją powyższych ustaleń.