Artykuł Karola Przybyszewskiego

W doborowym towarzystwie

Idea powstania MBA Clubu zrodziła się 20 lat po tym, jak pierwsi absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Biznesu i Nottingham Business School opuścili mury tej uczelni. W ciągu 20 lat od utworzenia szkoły udało się wykształcić ponad 1000 managerów, którzy zasilili szeregi kadry zarządzającej w całym kraju.

Celem nadrzędnym, który towarzyszył powstaniu klubu była chęć podtrzymania relacji, nie tylko towarzyskich, ale przede wszystkim biznesowych.
Dziś MBA Club ułatwia wymianę doświadczeń zawodowych, pomaga w nawiązywaniu kontaktów, a także umożliwia udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, które sprzyjają podwyższaniu kwalifikacji zawodowych.
Wielkopolska Szkoła Biznesu powstała w marcu 1991 r. w ramach Fundacji "Kadry dla Wielkopolski", założonej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Wojewodę Poznańskiego oraz Fundację Gospodarczą NSZZ "Solidarność". Pomysł jej utworzenia zrodził się już pod koniec lat 80-tych, a jego realizacja okazała się możliwa dzięki pomocy rządu Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie powstał bowiem brytyjski fundusz Know-How, którego celem było m.in. wsparcie inicjatyw edukacyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarki rynkowej w Polsce.
Program Executive MBA to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych programów managerskich w Polsce. Kontakty pomiędzy studentami i wymiana doświadczeń od zawsze były istotną częścią programu MBA. Z początkowych, nieformalnych spotkań zrodził się pomysł zrzeszenia absolwentów w klubie, który zapewniłby im nie tylko utrzymywanie relacji zawartych w czasie studiów, ale także wymianę informacji gospodarczych oraz biznesowe współdziałanie. Tak powstało pierwsze stowarzyszenie na rzecz absolwentów MBA w Polsce, założone przez byłych studentów dla absolwentów i słuchaczy MBA Executive. Prezesem Zarządu wybrano Pawła Sochańskiego, który za swoje wybitne zasługi dla MBA Clubu został wyróżniony tytułem Członka Honorowego na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Absolwentów WSB.
Dziś MBA Club to stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, z własnym statutem, wpisem do KRS-u oraz kontem bankowym. Przynależność
do klubu wiąże się nie tylko z zawodowym prestiżem, ale jest nieodłącznym elementem studiów.
Program MBA Executive otwiera absolwentom nowe możliwości związane z karierą zawodową, a MBA Club promuje swoich managerów na rynku
pracy i umożliwia im ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Wymiana doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności oraz nawiązywanie wartościowych
relacji to elementy, które sprzyjają nieustannemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Dobry manager potrafi stawiać cele swoim pracownikom
i motywować ich do działania, ale powinien także zadbać o własny rozwój. Dzięki MBA Club wszyscy absolwenci mają dostęp do wiedzy, która pozwala
na osiągnięcie sukcesu zawodowego i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Członkiem MBA CLUB może zostać absolwent lub student programu MBA prowadzonego przez Wielkopolską Szkołę Biznesu oraz innych programów MBA. Dlatego też MBA CLUB stanowi uniwersalną platformę dla integracji absolwentów wszystkich programów MBA. A przede wszystkim działających na rzecz absolwentów MBA.

 

Co udało się zrobić przez rok?
• zbudowanie internetowej platformy przepływu informacji pomiędzy członkami MBA Club,
• działania społecznościowe,
• aktualizacja bazy kontaktowej absolwentów MBA Club,
• wzrost liczby aktywnych członków do kilkudziesięciu osób oraz kilkuset w bazie mailowej,
• uruchomienie sekcji squash,
• przygotowanie do uruchomienia sekcji golfowej,
• organizacja eventów dla członków, integracja grupy,
• reaktywacja spotkań czwartkowych,
• nawiązanie współpracy z parkami technologicznymi oraz Centrum Rozwoju Biznesu

| Karol Przybyszewski, prezes MBA Club

 

 

 

Treść artykułu z kwartalnika FORUM 09/13

 

Kwartalnik FORUM

Forum 15/15

Forum 11/14

Forum 10/13

Forum 09/13

Forum 08/13

Artykuły

Newsletter

PO PRACY...

MBA Club współpracuje z największym w Polsce Centrum Tenisowo-Squashowym CTS. Do dyspozycji graczy i osób im towarzyszących

jest aż 18 kortów tenisowych, 10 boisk do gry squasha, 4 tory do gry w...

Golf ma wizerunek sportu elitarnego, jest niezwykle popularny w środowiskach elit biznesowych oraz wyższych sferach społecznych. Korzenie gry w golfa sięgają czasów późnego...