Zarząd z absolutorium, prezes bez zmian

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu MBA CLUB jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata 2012-2013 oraz udzieliło zarządowi absolutorium z dotychczasowej działalności. Do nowych władz stowarzyszenia zgłoszone zostały kandydatury:

Karol Przybyszewski – na Prezesa Zarządu

Tomasz Bentkowski – na Członka Zarządu

Krzysztof Piórkowski - na Członka Zarządu

Dariusz Kułek - na Członka Zarządu

Marek Kosno - na Członka Zarządu

Tomasz Linke - na Członka Zarządu

Paweł Więckowski - na Członka Zarządu

Józef Antczak - na Członka Komisji Rewizyjnej

Jerzy Kulkowski - na Członka Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Grześk - na Członka Komisji Rewizyjnej

 

W wyniku tajnego głosowania prezesem stowarzyszenia na następną kadencję 2014-2016 ponownie wybrany został Karol Przybyszewski, w skład władz weszli również wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Kwartalnik FORUM

Forum 15/15

Forum 11/14

Forum 10/13

Forum 09/13

Forum 08/13

Artykuły

Newsletter

PO PRACY...

MBA Club współpracuje z największym w Polsce Centrum Tenisowo-Squashowym CTS. Do dyspozycji graczy i osób im towarzyszących

jest aż 18 kortów tenisowych, 10 boisk do gry squasha, 4 tory do gry w...

Golf ma wizerunek sportu elitarnego, jest niezwykle popularny w środowiskach elit biznesowych oraz wyższych sferach społecznych. Korzenie gry w golfa sięgają czasów późnego...